Om

1miljon 386 000  besök på min blogg

Från 20140929 till 20220805Denna blogg innefattar,

två väldigt viktiga ämnen.

VUXENendometrios & BARNendometrios 

MOBBNING I SKOLAN & PÅ ARBETSPLATSENOBS!!!!Jag får så många kommentarer POSITIVA och lovat att svara gång på gång men jag är jättedålig på det och därför har jag tagit bort kommentarsfältet. Jag tackar er alla här: STORT TACK FÖR ALLA FINA KOMMENTARER OCH ALLT ERT STÖD, ni är så fina.... Jag kommer fortsätta svara på era mail *men* gällande frågor vart i Aten dvs, vilket sjukhus, Läkarens namn svarar jag på bara om ni skickar era för och efternamn och hemadresser och mobil nummer.Denna blogg handlar först och främst om min dotters resa i Endometriosdjungeln, ett sätt för mig att bearbeta allt som innefattar/innefattat den. Här lägger jag även in endofakta, endoskriverier. Kan hända att jag skriver om annat också som kan vara väldigt viktigt för mig. Jag är ingen LÄKARE har heller inga specifika medicinska grundkunskaper om Endometrios, jag är bara en vanlig Mamma, som kämpat för min dotter så att hon skall få den vård hon har rätt till. Den Svenska Endometriosvården är knapphändig bland *de flesta* VÅRDPERSONAL.

De Nationella Riktlinjerna vi manifesterade om med överlämnande av öppet brev gick så småningom igenom, inte bara pga oss, fler aktörer kämpade innan oss. (Blev klubbat och klart 2018) Min känsla är att det kommer ta lång tid att få igenom våra behov så att vården i form av kunskapsstöd fungerar. Det kommer inte att bli: Nu är det år 2018, nu får vi hjälp. Så naiv är jag inte, utan jag är Realist........för tänk på att vi är komna till anno 2016 & Endometrios upptäcktes på 1800-talet, men hör och häpna: Hipokrates *Läkegudens Fader, Grekland/Kos* hade kännedom om Endometrios. Man kan ju tycka att det borde finnas ett botemedel i dag, det är ju ett tag sedan LIKSOM!!!. Vart är Endometriosvården? den vi har rätt till? Vart? VI LIDER.

 


Till ALLA som nu kontaktat mig och undrat om jag startade E****** en R********. Ja, Jag är Grundaren till E****** en R******** och med det Grundaren till Sveriges första Manifestation utanför Riksdagen Mars 2014 Januari 2014 opererades sig Evelina första gången för sin Endometrios i Grekland och Mars 2014 manifesterade jag OCH EVELINA med FLERA ENDOMETRIOSDRABBADE. Jag är stolt över att jag är GRUNDAREN till den 1:a Manifestationen utanför Sveriges Riksdag, bild på oss där finns . Googla arrangör. Manifestationen Mars 2014 gav stora ringar på vattnet som ni sett. Det har hänt mycket efter det med att upplysa om endometrios genom att flera aktörer startats upp (än de få som fanns innan) med återkommande Manifestationer efter 2014 utanför Riksdagen, Radio/Tv/Tidningar vart informerade men ingen kom. Sekreteraren till Malou Efter Tio hörde av sig till mig och jag fick berätta om vår kommande manifestation men sedan hände det inget mer om inbjudan dit. Jag har andra projekt som har med Endometrios att göra nu, jag kommer aldrig ge upp RÄTTEN att få en bättre Endometriosvård i Sverige. På denna Endometriosblogg kommer jag samla allt jag hittar om den vanliga men mkt okända kvinnosjukdomen Endometrios....

Har du ingen vanlig månatlig vecka? utan du Bl.a kräks, svimmar, urinträngningar, förstoppning, diarré, svårt att äta all mat och svår värk så du inte kan annat än att ligga i sängen m.m. Gå in på denna länk:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Endometrios

Där hittar du det mesta vad Endometrios innebär. Hör även av dig till Endometrios Ideella förening, de kanske kan hjälpa dig. Vi vart medlemmar där och lovades hjälp men inget hände, fler har upplevt samma som vi men det finns dem som fått hjälp.  

Min älskade dotter & jag.

Om oss

Omröstning

Vad är Endometrios ?

Kakor används

Senaste inlägg

Arkiv

Visar inlägg från januari 2016

Tillbaka till bloggens startsida

Jisses Ja!!!!!

http://www.svtplay.se/klipp/2748509/jag-missar-viktiga-handelser-i-livet

Endometrios i Sverige

Missa inte denna blogg.

http://endometriosisverige.se/2015/february/om-endometrios-i-sverige.html

Kvinnor och endometrios

Kvinnors vård och hälsa
Utgiven av Kristdemokratiska Kvinnoförbundet Nr.16   Utgiven 2015


Endometrios är en sjukdom som idag drabbar ca 200 000 svenska kvinnor
och ca 176 miljoner kvinnor världen över. Ca 60 procent av dessa kvinnor
har någon form av symtom från sin sjukdom och ca 20 procent har mycket
svåra symtom. Idag vet man inte orsakerna till endometrios men en vanligt
förekommande teori är så kallad retrograd mens d.v.s. när fragment från livmoderslemhinnan
kommer in i buken via äggledarna. I normala fall klarar
kroppen av att ta hand om denna vävnad, men i vissa fall börjar livmoderslemhinnan
växa till sig utanför livmodern istället.
Endometrios är idag en väldigt okänd sjukdom bland både sjukvårdspersonal,
skolpersonal och allmänhet, vilket leder till att många endometriosdrabbade
idag inte får adekvat vård och behandling. Enligt flertalet studier
tar det ca 8 år att få rätt diagnos, trots många och upprepade besök i vården.
Kunskapen om sjukdomen är för dålig.
Idag ingår inte alla läkemedelskostnaderna för endometriospatienter i högkostnadsskyddet,
eftersom många av de tillgängliga behandlingsformerna
räknas som preventivmedel. Något som leder till att det finns kvinnor som
inte har råd med behandling p.g.a. sociala och ekonomiska skäl. Dessutom
strider detta mot de svenska riktlinjer som finns för läkemedelskostnader,
eftersom det gäller en sjukdom som behandlas och inte ett preventivmedel.
25-50 procent av kvinnorna med endometrios är ofrivilligt barnlösa. Idag
vet man inte varför endometrios leder till svårigheter att bli gravid. Det
finns många teorier t.ex. inflammationerna ger dålig äggkvalitet, sammanväxtingar
försvårar äggets väg genom äggledarna och endometriom (endometrios
på äggstockarna). Endometriom kan vara ofrivillig barnlöshet
mycket smärtsamma och en behandlingsform för endometriom är operation
där endometriom kirurgiskt tas bort vilket kan ge skador på äggstockarna vilket i sin tur leder till färre ägg och en ökad risk för ofrivillig barnlöshet.
Många av endometriosdrabbade känner sig väldigt illa behandlade, eftersom
de inte blivit informerade om riskerna innan operation av endometriom,
när de inser att chanserna att få barn på naturlig väg kan ha minskat.
Målet bör vara att alla endometriosdrabbade ska få en diagnos så tidigt som
möjligt i sjukdomsprocessen så att potentiellt skadliga operationer och kronisk
smärta undvikas.Vid endometriom skall den drabbade snabbast möjligt
få träffa en specialist, för att diskutera en bra behandlingsplan där framtida
familjeplanering vägs in. Genom att t.ex. frysa ner delar av äggstock/ägg kan
man förhindra att all vävnad blir förstörd av endometriosen.
Idag går det inte att bota patienter med endometrios. Att leva med endometrios
fåstora konsekvenser för den drabbade. Att leva med smärta innebär ett
stort lidande och får konsekvenser både i relationer till de man lever tillsammans
med men också när det gäller studier, arbetsliv och ekonomi. Hög
sjukfrånvaro gör att det blir kostsamt och förståelsen från arbetskamrater
och arbetsledare är viktig. Kunskapen om sjukdomen och hur det är att leva
med endometrios måste öka i samhället.
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet vill:
• att endometrios klassas som en folksjukdom.
• att ungdomsmottagningar uppmärksammar flickor med
menstruationsbesvär i syfte att upptäcka endometrios i tid.
• upprätta endomtrioscentrum eller endometriosteams i alla regioner för
en likvärdig vård och behandling i hela landet.
• satsa på den medicinska forskningen om endometrios.
• att all läkemedelsbehandling av endometrios ska ingå i
högkostnadsskyddet.

Svårt att få forskningsmedel för kvinnors sjukdomar-Endometrios

Svårt att få forskningsmedel för kvinnors sjukdomar

Nyhet: 2015-03-05

De senaste veckorna har sjukdomen endometrios uppmärksammats i många svenska medier. Frågan som ställs: Varför erkänns inte endometrios som folksjukdom, när den drabbar så många? Hur jämställd är den svenska vården egentligen?

En livlig debatt kring endometrios har vaknat till liv i Sverige. Opinionsartiklar, namnunderskrifter och nyhetsinslag handlar om samma sak: att endometrios borde börja klassas som en folksjukdom.

Nästan var tionde kvinna i fertil ålder i Sverige – 200 000 personer – tros lida av sjukdomen, och den räknas i dag som en av de vanligaste kroniska sjukdomarna i Sverige. Men trots det är forskning om endometrios inte prioriterad, och till skillnad från till exempel allergier eller hjärt- och kärlsjukdomar räknas det alltså inte som en folksjukdom.

Oproportionerligt lite forskning
Generellt saknas det resurser till forskning om sjukdomen, menar Matts Olovsson, professor i obstetrik och gynekologi, och en av Sveriges främsta specialister på endometrios. Detta trots att det i dag kan ta många smärtsamma år att få rätt diagnos, och att det finns för få fungerande behandlingsalternativ. #Våran dotters svåra endometrios missade han fast hon hade fått diagnosen 6 månader innan, sade att hon ingen endometrios hade, sedan åkte vi till Endometrios specialisten i Athen för laserkirurgi på hennes Endometrios och där bekräftades det återigen att hon hade den svåraste graden Endometrios#

- För att vara en så vanlig sjukdom pågår det oproportionerligt lite forskning på ämnet. Trots att endometrios absolut bör ses som en folksjukdom, får vi mycket mindre resurser jämfört med forskningen som rör till exempel diabetes eller cancer, säger Matts Olovsson.

Kortfattat innebär sjukdomen att livmoderslemhinnan vid menstruation hamnar utanför livmodern och sprids ut i bukhålan, där den orsakar blödningar och inflammationer. För många innebär det här svåra smärtor, speciellt i samband med menstruationens start, och sjukdomen kan leda till bland annat långa sjukskrivningar och depressioner. Dessutom är endometrios den vanligaste orsaken till ofrivillig barnlöshet bland kvinnor i Sverige.

Kostsamt för samhället
Under 2012 hade Sverige sitt första kända dödsfall till följd av endometrios. Men fortfarande känner läkarkåren inte till någon entydig orsak till sjukdomen.
- Just nu är det tyvärr ingen revolutionerande ny kunskap på gång. Så länge vi inte har pengarna får vi rikta in oss på den forskning som är billigast att göra. Det är dessvärre inte samma sak som den forskning vi hade velat se, säger Matts Olovsson.

Enligt Matts Olovsson behöver ungefär 20 procent, 40 000 kvinnor, av de drabbade medicinsk eller kirurgisk läkarvård. I snitt kostar dessa samhället 90 000 kronor per år, båda i direkta vårdkostnader och indirekta kostnader som sjukfrånvaro.
Multipliceras detta blir summan i Sverige 3,6 miljarder kronor per år. Många av de kronorna hade kunnat sparas om man satsade på sjukdomen under ett par års tid, menar Margita Gustafsson, överläkare i gynekologi vid Kungsbacka närsjukhus.

- Om man lägger kvinnornas lidande åt sidan, så hör ni själva att det rent samhällsekonomiskt är en ren katastrof. Hur smart är det med en kvinna som till följd av endometrios blir sjukpensionär när hon är 30 år – kanske helt i onödan? Det ekonomiska tänket idag är alldeles för snävt, säger hon.

Utökad köns- och genusanalys behövs
Det finns dock en tendens till ett ökande intresse att forska på sjukdomar som endometrios och vestibulit, menar Renita Sörensdotter, genusforskare vid Uppsala Universitet.

- Men det är svårt att få forskningsmedel. Det verkar som att sjukdomar som endometrios ses som ointressanta kvinnoproblem, inte som ”riktiga” sjukdomar.

Diffusa gynekologiska problem har en historik av att göras oviktiga inom vården. Vestibulit, fibromyalgi och myom är alla sjukdomar som tillsammans med endometrios viftas bort, berättar hon.

- Det finns en idé om att kvinnor kan ta lite smärta, att det ingår så att säga. Ofta anses kvinnor gnälla över en massa diffusa problem. Det bagatelliseras då som SVBK (svider-värker-bränner-kärring), vilket är en gammal och nedsättande benämning för sjukdomar med svårtolkade symptom.

Karin Schenck-Gustafsson är professor, kardiolog och grundare av Centrum för Genusmedicin vid Karolinska Institutet. Enligt henne är det ingen överraskning att en så kallade kvinnosjukdom inte klassificeras som folksjukdom. Generellt behövs en utökad köns- och genusanalys på det medicinska området, anser hon.

- Endometrios är en de sjukdomar som det inte satsas nog på. Inkontinens är ett annat nedvärderat område, benskörhet ett tredje. Där har man inte ens råd att köpa in rätt diagnostiska instrument. Det finns definitivt en strukturell jämställdhetsproblematik här - det här är alla exempel på sjukdomar som främst drabbar kvinnor.

Rör frågor om liv och död
Just smärtforskningen, som endometrios faller in under, har länge varit ojämställd, menar Karin Schenck-Gustafsson. Bland annat på sättet det forskas. Enligt henne utförs runt 97 procent av den djurexperimentella forskningen på handjur, trots att det är kvinnor som mest lider av kronisk smärta. Det får ojämställda och livsfarliga konsekvenser när forskningsresultaten ska appliceras i verkligheten.

- Även inom mitt specialområde, hjärt- och kärlsjukdomar, är det tydligt att man inte har brytt sig om de kvinnliga aspekterna. Hjärtinfarkter ser till exempel annorlunda ut hos kvinnor jämfört med hos män, och det är hjärtinfarkter även kvinnor dör av mest. Ändå görs forskningen ofta med utgångspunkt i den manliga kroppen.

Det är snart 15 år sedan Karin Schenck-Gustafsson startade Centrum för Genusmedicin på Karolinska Institutet. Sedan dess anser hon att medvetandet kring sjukdomar som drabbar kvinnor visserligen har ökat i Sverige, men inte alls lika mycket som det gjort i USA och en del europeiska länder.

- Vi för så många sjukdomsregister i Sverige. Hjärtregistret, strokeregistret, Statistiska Socialstyrelsens dödorsaksregister är några exempel, men trots att det hade behövts finns det inga genusanalyser av resultaten, även om det finns könsuppdelad analys. Vi behöver fokusera mycket mer på det här. Det rör frågor kring liv och död.

Sverige efter i utvecklingen
Margita Gustafsson menar att hon stundtals skäms för Sverige när hon åker på internationella konferenser kring endometrios. Andra länder, till exempel Danmark, har kommit mycket längre i sin syn på sjukdomen. Danskarna har en väl utvecklad vårdkedja nationellt, med bland annat fler endometrioscenter.

I Sverige finns för närvarande två stycken sådana center, i Uppsala och i Stockholm. 2013 lades endometrioscentret i Malmö ned, efter att bara ha varit öppet i ett år. Och två år tidigare hade endometrioscentret i Göteborg fått nekat etableringsstöd av landstinget. Genom det beslutet, menar Margita Gustafsson, tappade Sverige fem till tio år av utveckling. Hade centret fått öppna, hade det funnits en helt annan kunskapsmässig återväxt i läkarkåren idag.

- Vi ska alltid vara ett sådant föregångsland, ”storebror Sverige” jämfört med våra grannländer. Vi ska alltid vara bäst. Men när det gäller endometrios är det vi som är bebisen. Här i Sverige har man inte brytt sig.

AV: Malin Sandberg

Artikeln publicerades först på: genus.gu.se

Rawfoodmat (inflammationshämmande) bra för Endometrios

Rawfoodmat

Endometrios är som vi vet en kronisk-inflammatorisk sjukdom.

Det är mat som inte upphettas till mer än 42 grader.
Blir det varmare försvinner enzymer och näringsämnen. Jag har pratat med endotjejer som testat denna mat och blivit bättre av denna mat, en del mer en del mindre men ingen som jag vet har blivit oberörd av den.

Sötsug? testa dig fram på dessa. Frukt, nötter, mandlar, kokosolja, honung, yaconsirap, chiafrön mer sött och gott. Chiafrön innehåller till exempel mycket omega-3, järn och magnezium. Undvik socker som är det bästa inflammatoriska sjukdomar vet. Dadlar eller honung i små mängder är ngt jag kan rekommendera för att få bort sötsuget. En daddel har ex, bara 23kcal.

Väl mött!

Endometrios och Mat

Av erfarenhet har vissa läkare ingen kunskap om att man måste se upp med en viss sorts mat när man är drabbad av endometrios. Många av oss bör äta IBS kost fast vi inte har IBS. Kosten vid Endometrios är även den individuell då vissa av oss inte besväras av vad vi äter.

Jag kan rekommendera dessa böcker, kanske du kan testa vad som passar dig ur dessa böcker eller kanske allt passar dig för bättre välmående. Våran dotter kan äta nästan allt men vid skoven kan hon inte äta knappt ngt. Det som hon äter när skoven vilar är så smärtsamt när hon har skoven då hon har djävulska smärtor och magen svullnar upp.


 

Endometriosbroschyr skriven av Docent Agneta Bergqvist

Broschyren är framtagen av läkemedelsföretaget Orion Pharma AB och skriven av Agneta Bergqvist som är docent och verksam vid Danderyds sjukhus. Bergqvist har behandlat endometriospatienter sedan 70-tlet och forskar på sjukdomen.
Hela broschyren finns på Orion Pharmas hemsida - klicka på länken här för att komma dit

Vad är Endometrios?

Såhär förklarar det vad endometrios är:
"Vid en normal menstruationsblödning följer avstötta celler från livmoderslemhinnan (endometriet) med blodet ut från livmodern, framför allt ned genom slidan, men lite rinner även ut genom äggledarna till bäckenhålan. Normalt förstörs cellerna från endometriet av de vita blodkropparna (makrofagerna) som finns i bäckenhålan, beredda att städa bort celler som hamnat fel, precis som de normalt undanröjer t.ex. ett blåmärke.

Hos vissa kvinnor klarar inte de vita blodkropparna av att städa rent, trots att de blir hyperaktiva, utan endometriecellerna fastnar på olika vävnader och organ i bäckenområdet där de kan växa fast. De hyperaktiva makrofagerna utsöndrar en rad olika inflammationssubstanser, vilket är början till en inflammation. Efter några dagar kan inflammationen avta, men öarna av endometrieceller finns kvar. Det har utvecklats en endometrios."

 "Kroppen försöker så småningom oskadliggöra dessa celler på annat sätt genom att kapsla in dem i ärrvävnad, men inflammationen fortsätter – det blir en kronisk inflammation. Oftast har man både kronisk inflammation och återkommande akut inflammation samtidigt vid endometrios."

Endometrios - en kronisk sjukdom
"Endometrios är en kronisk sjukdom, men det betyder inte att man alltid är sjuk. En del kvinnor märker över huvud taget inte av sin endometrios. Andra blir besvärsfria efter en behandling. Vissa kvinnor kan dock få tillbaka sina besvär efter en behandlingsperiod och då kan behandlingen behöva upprepas och ibland pågå under flera år."

Riskfaktorer för endometrios
"Om man har rikliga eller långdragna menstruationer så ökar risken för att endometrieceller ska komma ut i bäckenet och att man ska få endometrios. Det finns också en viss ärftlighet för sjukdomen. Östrogen – det kvinnliga könshormonet - kan stimulera endometrioshärdar att växa sig större."

*= Vanligaste ställen för endometrios, se markeringar i bilden nedan.

Vad ger endometrios för symptom?
"De vanligaste besvären är smärtor vid mens. Djupa smärtor vid samlag är också vanliga men kommer ofta lite senare liksom mer långdragna smärtor i underlivet. Inflammationen kan även orsaka trötthet. Kvinnor med endometrios har ofta svårare att bli gravida än friska kvinnor."

Hur upptäcks endometrios?
"Den enda möjligheten att upptäcka endometrios är att göra en s.k. titthålsoperation (laparoskopi). Ibland kan endometriosen utvecklas till en cysta på ena äggstocken eller växa djupare in under livmodern och kan då ses med ultraljud eller magnetkamera. Endometrios kan tyvärr inte upptäckas med hjälp av något blodprov."

Hur behandlas endometrios?
"Endometrios kan behandlas kirurgiskt eller med hormonmedicin. Om man vid en titthålsoperation upptäcker endometrios kan man avlägsna härdarna om de inte är alltför utbredda. Risken är dock stor att de kommer tillbaka och därför är det viktigt att efter operationen komplettera med någon form av hormonell behandling som gör att menstruationsblödningen minskar, t.ex. p-piller.

Om man trots det inte blir av med sina smärtor eller om de återkommer, ges en något starkare behandling som gör att äggstockarna vilar. Då bildas inget östrogen som kan stimulera endometriosens tillväxt och man får inte heller någon mens. Behandlingen kan innehålla gestagen (gulkroppshormon) eller en s.k. GnRH-analog, som hämmar det hormon som styr äggstockarna. Gestagen, som normalt bildas i äggstockarna under dagarna från ägglossningen och fram till mensen, kan tas som tabletter dagligen i varierande dos eller som en injektion i skinkan varannan vecka. GnRH-analogerna tas antingen som en nässpray 2–3 gånger dagligen eller som en injektion en gång i månaden. Om endometrios utvecklas till en cysta på äggstocken brukar man operera bort cystan. Kirurgisk åtgärd kan också behövas om hormonbehandlingen inte hjälper eller om man inte tål medicinen."

sjukdomen på äggstockarna i mer än 10 år löper fyra gånger större risk att få...

                                                        20100519

Agneta Bergqvist på Karolinska institutet i Stockholm.

Endometrios kan orsaka äggstockscancer

Risken tycks minska om sjuk vävnad opereras bort

Kvinnor med långvarig endometrios löper ökad risk att få cancer på äggstockarna.

– Det här gör det extra viktigt att hitta de som lider av endometrios, menar Agneta Bergqvist på Karolinska institutet i Stockholm.

Trots att var tionde kvinna troligen lider av endometrios är det få som får diagnosen. Många lider i det tysta eller skyller på kraftig mensvärk. I själva verket beror värken på en kronisk inflammation som fått livmoderslemhinnan att börja växa utanför livmodern. Där bildar den härdar som kan bre ut sig över äggstockar, bukhinna, tarmar och andra organ.

Får sena diagnoser

Ofta börjar besvären redan i tonåren och i de fall sjukdomen upptäcks har det i genomsnitt gått 7-9 år.

– Det betyder att ganska många går med sjukdomen väldigt länge, säger Agneta Bergqvist och påpekar att det är en klar riskfaktor för att senare i livet utveckla cancer.

I en ny avhandling har man gått igenom data från drygt 64 000 kvinnor som vårdats på sjukhus för svår endometrios. Där framgår tydligt att de som haft sjukdomen på äggstockarna i mer än 10 år löper fyra gånger högre risk att drabbas av äggstockscancer.

– Frågan är vilka de här kvinnorna är? Alla får ju inte cancer, hur länge de än haft endometrios, säger hon men avslöjar att man gjort ett intressant fynd i den senaste undersökningen som man hoppas kunna publicera inom kort. ( den undersökningen skall jag leta efter/Mari)

Utvidgar studien

Det var när man tittade på om själva behandlingen av sjukdomen kunde ha någon betydelse.

– Vi såg att de som tagit bort all synlig endometrios på kirurgisk väg löpte mindre risk för cancer än de som bara tagit bort lite grann.

Att rekommendera omfattande operationer där man tar bort äggstockarna vid svår endometrios vill Agneta Bergqvist dock inte göra. Det är alldeles för tidigt, menar hon. Innan det går att dra några säkra slutsatser måste resultaten bekräftas av ytterligare studier. Därför planerar Karolinska institutet nu utvidga den undersökning som gjorts och ta med data från kvinnor i hela Skandinavien.

Källa: Aftonbladet Agneta Bergqvist på Karolinska institutet i Stockholm.

Men oj!

Vad kul! Så många läser alltså min blogg. 

Glad är jag

Här hittade jag det som jag letat efter pdf Socialstyrelsens Nationella Riktlinj

Här hittade jag det som jag letat efter.

Socialstyrelsen riktlinjer för Bl.a Endometrios

Antingen laddar ni ner eller beställer häftet

eller både och.

Nu har jag beställt Häftet på Socialstyrelsen

Skrolla till längst ned av mitt blogginlägg, så ser häftet ut.


Väl mött!


https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-12-30


Rapporten redovisar resultaten av Socialstyrelsens förstudie om behovet av kunskapsstöd för vården vid endometrios, epilepsi och psoriasis. Alla tre områden bedöms ha ett behov av kunskapsstöd i form av nationella riktlinjer.

Bilagor

Bilaga 2 Endometrios

Tryck på denna bilaga 2 ovan, verkar som den laddas ned direkt


Sammanfattning

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att undersöka behovet av att utveckla nationella riktlinjer eller andra former av kunskapsstöd för flera kroniska sjukdomar. Uppdraget har utförts i form av en förstudie och har avgränsats till att omfatta tre kroniska sjukdomar – endometrios, epilepsi och psoriasis.

Förstudien visar att det finns behov av kunskapsstöd för alla tre områden. Detta eftersom det finns problem med bland annat underutnyttjande av effektiva behandlingsmetoder och en ojämlik vård till exempel vad gäller läkemedelsbehandling och tillgång till specialistsjukvård. Dessa problem är av strukturell karaktär och det kan behövas ekonomiska eller organisatoriska förändringar för att lösa dem. Det finns också behov av att se över flera delar av vårdkedjan och prioritera mellan olika behandlingsalternativ. Kartläggningen visar att det i dagsläget saknas nationella kunskapsstöd som omfattar hela vårdkedjan, vänder sig till beslutsfattare och som inkluderar hälsoekonomiska aspekter. Alla tre områden bedöms därför ha ett behov av kunskapsstöd i form av nationella riktlinjer.

För endometrios kan riktlinjerna behöva kompletteras av ett Försäkrings-medicinskt beslutsstöd, mot bakgrund av de problem som lyfts när det gäller stöd och förståelse för sjukdomen i skola och på arbete. För epilepsi kan riktlinjerna behöva kompletteras av Stöd för beslut om behandling för att ge ytterligare vägledning om indikation för epilepsikirurgi.

Den huvudsakliga målgruppen för nationella riktlinjer är beslutsfattare. För att nå ut med kunskap även till befolkning, patienter och profession kan det också behövas kompletterande kunskapsstöd i samverkan med andra aktörer. Socialstyrelsen har även ett pågående utvecklingsarbete för att anpassa rekommendationerna i nationella riktlinjer till primärvården och till patienter och anhöriga.

      

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-12-30
Format: POD
Antal sidor: 23
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Så här känns det.......


I dag...

Så glad jag blir. Tack alla.

Här har hon nyligen varit

Detta är INTE I LINKÖPING som hon nu tillhör. Här skall hon be om andra alternativ om det finns några i medicinväg då hon är APC drabbad och det är verkligan inte en fördel. Det är då svarare att hitta behandlinng mot hennes Endometrios GRISAR SKA JU INTE HA ROLIGT

Hälsominister Gabriel Wikström:s fb

Detta skrev jag i Hälsominister Gabriel Wikströms fb. Socialstyrelsen vill ta fram: När ni skall ta fram Nationella riktlinjer för ENDOMETRIOS den kroniska kvinnosjukdomen så bör ni i detta få information först och fräst från de drabbade och dess anhöriga, annars vet jag inte hur ni skall komma fram till "eventuella" Nationella riktlinjerna för Endometrios.. MEN! HUR skall ni gå till väga, det står inte, det kanske finns någonstans men jag har inte hittat det någonstans. OM! det nu skulle bli av så skall dessa Nationella riktlinjer gälla f.o.m 2018 med att "kunskapsstöden" bidra till att skapa en mer jämlik vård. Kunskapsstöd, är det det enda? Jag hoppas du läser denna blogg jag nu skickar dig, där kan du även få bekräftat att jag är Grundaren till första manifestationen i Sverige utanför Riksdagen Mars 2014. Det var ett STORT skämt. Vi hade skrivit till många politiker att vi skulle komma men ni lös med er frånvaro, vi lyckades få Centerpartiets Anders W Jonsson att ta emot vårat öppna brev, be om att få läsa det annars kan jag skicka kopian. Jag hade en viss mån mailkontakt med Göran Hägglund men han lös med sin frånvaro och han var ändå den som borde tagit emot detta öppna brev från oss. vi hade även kontaktat media men ingen respons. Efter vårat försök att få respons Mars 2014 hände det massor, min idé gav ringar på vattnet och det är jag stolt över för efter det började det hända konkreta initiativ med att fortsätta med Manifestationer för Endometrios. Sedan dess har folk med endo fortsatt att skapa olika senarier offentligt. Jag mailade dig när du tillträdde men inget svar. Läs min blogg och ett råd, sök upp alla andra bloggar som skriver om endometrios i Sverige, för den är långt ifrån där den BÖR VARA 2016. Vissa hurrade för att det ev, kommer bli en jämlik vård MEN INGEN HAR FRÅGAT, vad den innebär och hur lång tid kommer inte det ta? jag förväntar mig mer att ni kommer göra en budget för denna jämlika vård, för jag antar att ni måste vara breda i hur er s.k jämlika vård innefattar. Här är min blogg hoppas du tittar in i den. http://endometrios-kvinno-sjukdom.bloggo.nu


                                          

                                 Här är en endometrios drabbad ni kan fråga

                                                         Privat bild.

I Endometriosens grepp har vi det....

underbart runt i kring, så vackra vyer är få förunnat. Tack till våra skyddsänglar, vägledare, Jesus & Gud.  

 

 

Min blogg så välbesökt. Rankad på 57:e plats.

   

Jag blev så jätteglad att se detta.

Kram till er alla mina följare, med eller utan Endometrios.

Rubrik: Bevara mannen.........


Besvär kopplade till testosteronnivån kan behandlas

När hormonbalansen i mäns kroppar förändras på grund av ålder, så får det konsekvenser som inte alla är nöjda med. När det gäller kvinnor så är klimakteriebesvär något som är allmänt känt och som diskuteras öppet. Även män drabbas av förändringar i hormonbalansen men istället för att prata om problemet så dämpas ofta besvären med att man exempelvis köper en ny bil eller tar körkort för motorcykel.

Nu har dock den sjunkande testosteronnivån “Low T” börjat diskuteras bland forskare ( förlåt om jag är IRONISK men är dessa forskare MÄN?) En del menar att män i övergångsåldern mår bra av ett tillskott av testosteron, men andra är lika säkra på att det är bättre att låta naturen ha sin gång. Vi vet för lite om långtidseffekterna av testosteronbehandlingar.

Redan i 30-årsåldern börjar nivåerna av det manliga könshormonet att sjunka och det med hela 1% om året. En sjunkande testosteronnivå kan göra att man känner sig mer sliten och kraftlös än tidigare. Testosteron påverkar bland annat energinivå, förbränning och muskelmassan, och många beskriver det som att själva “manligheten” gradvis försvinner.

Det intressanta är just själva konsekvenserna av en lägre testosteronnivå i kroppen. De som söker hjälp är ju egentligen ute efter att få hjälp mot de besvär de upplever av brist på testosteron. De känner sig äldre, mindre attraktiva och orkeslösa. Är det inte möjligt att göra något åt just dessa områden utan att tillföra testosteron?

Det finns nu ett kosttillskott som är utvecklat direkt för män som egentligen inte behöver tillföras mer testosteron, men som absolut behöver hjälp mot de besvär som de upplever. Finns kosttillskott som innehåller ingredienser som bland annat kan förbättra muskelmassa, samt ge mer energi. En undersökning av aktiva kunder visar dessutom att många av kunderna upplever att de får högre förbränning, bättre träningsresultat och mer lust. Alla ingredienserna har dokumenterad effekt i flera studier och det finns inga kända biverkningar.

För de allra flesta kan det vara tillräckligt att reducera de negativa effekterna som ett lägre testosteronnivå kan ge. Det är en enkel lösning om man upplever att det ger tillräcklig hjälp.

Källa:

Ruby BC, Gaskill SE, Slivka D, Harger SG: The addition of fenugreek extract (Trigonella foenum-graecum) to glucose feeding increases muscle glycogen resynthesis after exercise. Amino Acids 2005;28:71-76.

Poole C, Bushey B, Foster C, Campbell B, Willoughby D, Kreider R, Taylor L, Wilborn C: The effects of a commercially available botanical supplement on strength, body composition, power output, and hormonal profiles in resistance-trained males. J Int Soc Sports Nutr 2010;7:34.

Travison TG, Araujo AB, Kupelian V, O’Donnell AB, McKinlay JB: The relative contributions of aging, health, and lifestyle factors to serum testosterone decline in men. J Clin Endocrinol Metab 2007;92:549-555.

Stress kan påverka testosteronnivån

Bevara mannen

Towe Äng`s Endometriosblogg

Jag hittade denna blogg i kväll. Jag önskar jag hade hennes ödmjuka sätt att skriva när det handlar om Endometrios. Man kan nog säga att mkt hon skriver i sin blogg berörde mig otroligt mkt för det kändes så otroligt smärtsamt, det var som att läsa om min egen dotters helvete "endometrios"

Läs Towes blogg, jag rekommenderar den varmt.

https://plus.google.com/118249215062365614214

Man har hittat Endometrios i forster

Forskare har flera teorier om barn och och endometrios, som när man hittar endometrios i foster. Man tror att man även kan födas med endometrios.

Tidigt i fosterutvecklingen är fostret varken pojke eller flicka. Varje foster har två par kanaler som antingen kan bli manliga könsorgan eller kvinnliga könsorgan. När fostret fortsätter utvecklas tillbakabildas ena paret, beroende om fostret är en pojke eller flicka.


Forskarnas teori är att något gör så att signalerna, som talar om vilken del av könsorganen som ska utvecklas var, blandas ihop. Detta leder till att livmoderslemhinna börjar växa på olika ställen i kroppen, där den egentligen inte hör hemma. När flickan sedan kommer in i pubertetens ”aktiveras” slemhinnan och endometrios bildas.


Endometrios finns hos barn

Forskarna står sig handfallna när de hittar endometrios som är aktiva hos barn.
De kan inte hitta någon förklaring till det.
Man har hittat en cysta hos en flicka på 18 månader som är endometriosrelaterad, hennes hormonnivåer var normala för hennes ålder, då kan ju inte hormoner som är normala vara orsaken till hennes endometrios?  eller?
Forskarna tror då att det kan bero på yttre faktorer så som miljögifter, antingen under hennes tid i livmodern eller på annat sätt under hennes tidigare år.


Endometrios har upptäckts hos män


Celler som redan finns i kroppen kan utvecklas till Endometrios när cellerna utsätts för rätt stimulans  (ökade östrogennivåer = cellerna får RÄTT stimulans, förändrar sig till Endometriosceller) som till exempel vid prostatacancer då man tydligen genomgått hormonbehandlingar med östrogenbehandlingar. Mycket sällan hittas alltså därför Endometrios hos män, men det hittas, detta är en tydlig förklaring.

Något som forskarna inte kan förklara är att man hittat Endometrios även hos en man som genomgått anti-östrogenbehandlingar för infertilitet

Anti-östrogen:

Gemensamma namnet för en grupp läkemedel som kallas aromatashämmare. När en person tar en aromatashämmare kan naturligt förekommande enzymet aromatas inte ordentligt syntetisera hormonet östrogen , vilket minskar östrogen nivåerna överlag. Aromatashämmare är mest förskrivna till kvinnor som behandling för bröstcancer och äggstockscancer.

Endometrios finns hos Apor

 

Endometrios finns naturligt i 16 primater vi inberäknat. naturligt i 16 primater (inklusive oss själva).

Flera rapporter finns där endometrios har hittats både hos vildfångade apor och hos apor som vuxit upp i laboratorier. Det mesta tyder på att endometriosen uttrycker sig på samma sätt som hos oss människor  tecken på smärta, endometrioshärdar i ex. buken, tarmarna, cystor, sammanväxningar etc.

(min känsla är direkt: stackars dem, speciellt aporna som har det direkta sexlivet dem har, de känner även dem smärta, jag lider med dem.............)

Forskare som forskat/Livmodersslemhinnan

Det har forskats fram att Endometrioskvinnor har 14% fler nervceller i slemhinnan än hos friska kvinnor, man har även sett att livmoderslemhinnan (endometriet) ser annorlunda ut hos kvinnor med Endometrios, även har man hittat högre värde av ett protein som får nervcellerna att växa i livmoderslemhinnan,

Med denna kunskap kan en Endometrios specialist förhoppningsvis genom biopsi (
Biopsi (från Grekiskans bios, liv, och opsis, seende) eller vävnadsprovtagning innebär tagning av prov från levande kroppsvävnad för undersökning, vanligen i mikroskop och i syfte att ställa diagnos Större vävnadsbitar kan tas kirurkiskt, så kallad provexcision (px), eller med hjälp av till exempel fiberoptik. För mindre prov används ofta speciella nålinstrument (nålbiopsi). från livmoderslemhinnan..................
Genom detta ge den drabbade kvinnan en diagnos, i detta fall då för Endometrios. Detta skall vara en enklare metod för att ställa en diagnos än en titthålsoperation.
Om man då fått diagnosen Endometrios via Biopsi eller inte fått klara besked av Biopsin trots allt utan det blir en "misstänkt endometrios" bör sedan Operation/Laparoskopi göras för att förhoppningsvis se om det är Endometrios och i så fall viktigt att utvärdera utbredningen av Endometriosen.

(AV EGEN ERFARENHET PÅ VÅR DOTTERS FÖRSTA LAPAROSKOPI 2011 HADE DEM INTE KUNSKAPEN ATT FASTSTÄLLA OM HON HADE ENDOMETRIOS ELLER INTE, FAST HON VAR FULL AV ENDOMETRIOS, SKADAD URINBLÅSA, SAMMANVÄXTNINGAR, CYSTOR I ÄGGLEDARE, I ÄGGSTOCKAR, I BUKEN OCH STÄNGER BARA IGEN HENNE UTAN ATT RÖRA DET. Skickade hem henne med recept panodil, och kom tillbaka om det blev värre, i Journalen står det misstänkt Endometrios men ingen uppföljning bara motarbetad när hon i två års tid sökte vård på gyn och fick knappt komma. Läs min krönika)


Endometrios "kan" fortsätta "vara" aktivt efter klimakteriet

Östrogenhalten sjunker "som en sten" drastiskt när kvinnor kommer in i klimakteriet, en fördel för kvinnor med Endometrios, slut på smärtor och på sjukdomen. (min egen tanke, inte på de kroniska smärtorna väl?) De låga nivåerna östrogen kan ge klimakteriebesvär!

Kvinnor som är drabbade av sjukdomen bör inte få östrogenbehandlingar vid klimakteriebesvären då kan Endometriosen fortsätta vara aktiv då härdarna får tillgång till sitt godis. Endometriosen kan "trots klimakterie" fortsätta vara aktiv utan östrogenbehandling då endometrioshärdarna i vissa fall producerar sitt eget östrogen, därför kan kvinnor som inte haft symtom på Endometrios vid menstruation utveckla endometrios när de kommer i klimakteriet.

Äldre inlägg