Anna Bärsén 

Var tionde svensk kvinna i fertil ålder är drabbad av endometrios. Det är omkring 200 000 personer.

Det innebär att endometrios är en folksjukdom. Normalt klassas sjukdomar som omfattar mer en procent av befolkningen, eller en viss del av befolkningen, som en sådan.

Men endometrios är inte erkänd som en folksjukdom. Det är en skandal i sig.

Det är viktigt att förstå vad endometrios är, och att det kan vara en mycket allvarlig sjukdom. Svåra smärtor är mer regel än undantag. Sjukdomen kan också ha andra allvarliga följder, som infertilitet, äggstockscancer och tarmvred.

Enkelt förklarat innebär endometrios innebär att livmoderslemhinna finns på "fel" ställen i kroppen, alltså utanför livmodern, och oftast i bukhålan.

Cellerna från livmoderslemhinnan kan växa tumörartat och infiltrera organ som tarmar och urinvägar, i sällsynta fall även lungor eller hjärna. Det kan leda till inflammation, ärrbildning och sammanväxningar.

I dag finns inget bot mot endometrios. Men sjukdomen går att behandla. Ju längre tid den drabbade går utan behandling, desto mer förvärras skadorna. De svåra smärtorna kan bli kroniska.

Expressens granskning avslöjar allvarliga missförhållanden. Kvinnor med oerhörda plågor bollas runt i vården utan någon tar ansvar. Läkarna avfärdar dem som pjåskiga, psykiskt sjuka eller stressade. Kvinnorna får höra att smärtorna är vanlig mensvärk och de uppmanas att "bita ihop". Många hinner ställa sin egen diagnos genom att söka på internet innan de får hjälp av vården.

Det är en skandal att de flesta svenska drabbade kvinnor tvingas vänta i genomsnitt åtta år på rätt diagnos!

Sjukvårdens okunnighet och handfallenhet orsakar enormt lidande för de drabbade och deras familjer. Barnlöshet, depressioner, avbrutna studier, sjukskrivning, arbetslöshet, förstörda relationer - drömmar och liv går i kras.

Men lidandet har också ett ekonomiskt pris. Även samhället får betala. Dyrt.

Enligt professor Matts Olovssons forskning kostar en kvinna med besvärlig endometrios samhället 90 000 kronor per år i sjukskrivning och vård. Yngre kvinnor, som söker mer vård, kostar 140 000 kronor per år.

Endometriosdrabbade kvinnor har fyra gånger så hög sjukfrånvaro som friska. 38 sjukdagar per år, vilket är nästan åtta arbetsveckor.

Med 200 000 drabbade svenska kvinnor är det lätt att förstå att försenade diagnoser och dålig behandling snabbt blir mycket, mycket, dyrt.

Att ge endometriosdrabbade bättre vård skulle vara en ren vinst för samhället. Den totala kostnaden uppskattas till nio miljarder per år. Med en optimal endometriosvård skulle denna årliga kostnad rimligen kunna halveras, enligt professor Matts Olovsson.

Men om vården bara blev en (Ja, EN!) procent bättre på att hantera endometrios skulle det alltså spara omkring 90 miljoner i minskade sjukskrivningar och vårdkostnader varje år.

Svensk sjukvård sägs ofta vara i världsklass, eller ja, faktiskt bäst på nästan allt. Nyligen presenterade Sveriges kommuner och landsting, SKL, malligt resultaten av en jämförelse av Sverige och 15 andra rika länder. Sverige påstods ta första platsen när det gäller medicinska resultat och ekonomisk effektivitet.

Men naturligtvis var inte endometrios, eller några andra sjukdomar med låg status, ens med i den jämförelsen. Makten har sina blinda fläckar. Det säger också något vad man väljer att INTE mäta.

När det gäller upptäckt och behandling av endometrios är Sverige inte bäst. Faktiskt inte ens bra, jämfört med länder som Tyskland och Danmark.

Det är dags för makthavarna att se och erkänna endometrios som den folksjukdom den är. Att ge kvinnorna snabb diagnos och rätt behandling sparar både pengar och lidande!