Jag har pratat mycket om Barnendometrios i alla år i olika endogrupper. Även här i min blogg. Gehör, nej! Ville även det skulle innefattas i våra nationella riktlinjer men inget, jag har pratat på gyn om detta, till Gynläkare, m.m. Inget gehör. För några dagar sedan fick jag ett mail där man frågade om jag var grundaren för det fanns en fb sida om det. Jag fattade noll såklart. Nu satte jag mig ned, tog tid att leta och hitta den. 

Känner igen vissa saker även jag hade som punkter i det hela. Tillfälligheter? Hoppas det.