Vi måste ta vårat gemensamma världsansvar medan Läkare & sköterskor med flera utsätter sina liv för allas vår skull på plats så att vi i världen skall få slippa det här hemma och i alla länder. I många bäckar små. Skänk, skänk och skänk i stället för, exempel lördagsgodispåsen.