Evelinas halva semestertid är avklarad med sängliggande i smärtor. Hoppas det går fort till Op hon nu blivit lovad, som sattes efter semestern, tid kommer. Min oro gör mig förlamad men det är inget man varken pratar om eller visar utåt. Ingen skulle förstå i alla fall.