Från de klubbade Endometrios Riktlinjerna 2018 gjordes på ett år, till 2019 detta:

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2019-9-4996.pdf