VIBER FRÅN EVELINA: Sköterskan har jag e så gullig. Hon säger. D är ingen livskvalité o ha de såhär. Har du de så här jämt så har vi misslyckats o måste komma på ngt bra läkemedel fram tills din op så du får lite mer livskvalité. MIN REFLEKTION PÅ DET: Jag vlev rörd, tänker att det ska ta så många år att en enda vårdanställd kontra EndoPatient-hantering-bemötande. Förra gången hon låg inne låg hon bara där utan att ngn gick in och tjeckade av att hon överhuvudtaget levde av den starka smärtlindringen. Om man bara får ett sånt här bemötande EFTER de Nationella Riktlinjerna är klara 2018, ja då har det lyckats.