Kopplingen mellan endometrios och IBS

I en ny studie ska forskarna studera orsaken till varför majoriteten av endometriospatienterna också får IBS-liknande symtom.

Den gynekologisk sjukdom som ger svåra buksmärtor och problem med att bli gravid drabbar var tionde svensk kvinna. Samtidigt är vården av dessa patienter bristfällig och det tar i snitt sju till nio år innan patienterna får en riktig diagnos. Majoritet av alla kvinnor med endometrios lider också av tarmbesvär som ger upphov till bland annat värk och diarré eller förstoppning.

– Endometrios ger mag- och tarmbesvär i sig självt. Vi vet ännu inte vad det beror på, men hoppas hitta orsakerna så att vi kan skilja ut det från IBS. Endometriosen ger ju upphov till en inflammation och eventuellt är det den som griper över även i tarmen, säger Bodil Ohlsson, professor och överläkare vid Skånes Universitetssjukhus

Nya rön om IBS

Därför ingår även IBS i Bodil Ohlssons forskning och hon tittar då främst på nya metoder att undersöka patienterna – till exempel antikroppar, genetiska markörer och bättre undersökningar av tarmens rörlighet.

Publicerad den: 7 december 2016

Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor

Källor: Mag- & tarmförbundet