Det har forskats fram att Endometrioskvinnor har 14% fler nervceller i slemhinnan än hos friska kvinnor, man har även sett att livmoderslemhinnan (endometriet) ser annorlunda ut hos kvinnor med Endometrios, även har man hittat högre värde av ett protein som får nervcellerna att växa i livmoderslemhinnan,

Med denna kunskap kan en Endometrios specialist förhoppningsvis genom biopsi (
Biopsi (från Grekiskans bios, liv, och opsis, seende) eller vävnadsprovtagning innebär tagning av prov från levande kroppsvävnad för undersökning, vanligen i mikroskop och i syfte att ställa diagnos Större vävnadsbitar kan tas kirurkiskt, så kallad provexcision (px), eller med hjälp av till exempel fiberoptik. För mindre prov används ofta speciella nålinstrument (nålbiopsi). från livmoderslemhinnan..................
Genom detta ge den drabbade kvinnan en diagnos, i detta fall då för Endometrios. Detta skall vara en enklare metod för att ställa en diagnos än en titthålsoperation.
Om man då fått diagnosen Endometrios via Biopsi eller inte fått klara besked av Biopsin trots allt utan det blir en "misstänkt endometrios" bör sedan Operation/Laparoskopi göras för att förhoppningsvis se om det är Endometrios och i så fall viktigt att utvärdera utbredningen av Endometriosen.

(AV EGEN ERFARENHET PÅ VÅR DOTTERS FÖRSTA LAPAROSKOPI 2011 HADE DEM INTE KUNSKAPEN ATT FASTSTÄLLA OM HON HADE ENDOMETRIOS ELLER INTE, FAST HON VAR FULL AV ENDOMETRIOS, SKADAD URINBLÅSA, SAMMANVÄXTNINGAR, CYSTOR I ÄGGLEDARE, I ÄGGSTOCKAR, I BUKEN OCH STÄNGER BARA IGEN HENNE UTAN ATT RÖRA DET. Skickade hem henne med recept panodil, och kom tillbaka om det blev värre, i Journalen står det misstänkt Endometrios men ingen uppföljning bara motarbetad när hon i två års tid sökte vård på gyn och fick knappt komma. Läs min krönika)