Musmodell ger nya insikter i endometrios
En musmodell av endometrios har utvecklats som producerar endometrios skador liknande de som finns hos människor . Modellen avspeglar nära människans villkor som en östrogenberoende inflammatorisk sjukdom , och resultaten från studien tyder på att makrofager som finns i skjul endometrium bidra till utvecklingen av lesioner Avsaknaden av en lättillgänglig , billig och lämplig djurmodell har hindrat framsteg på området för endometrios forskning. Icke- mänskliga primater har en fysiologiskt relevant modell , men deras användning begränsas av kostnaderna och etiska frågor .


Råtta och musmodeller har fördelen av lägre kostnad och mindre storlek men har flera nackdelar.

Exempelvis musmodeller förlitar sig ofta på suturering endometrial vävnad på ytan av bäckenorgan eftersom gnagare inte naturligt menstruate , höja oro att vävnaden artificiellt placerad i bäckenet kan inte simulerar naturliga tillstånd eller immunsvar.

Den nyutvecklade musmodell av endometrios bygger på transplantation av menstruations endometrievävnad mellan genetiskt identiska möss.

Kort sagt : en donator mus induceras att genomgå menstruation använder östrogen och progesteron . Vävnaden som utgjuts från livmodern avlägsnas och implanteras i en mottagande mus, får växa , och avlägsnades sedan och analyserades. Vi fann att lesioner, återvunnits från en mängd olika platser i bukhinnan på möss , delade histologiska likheter med mänskliga skador - inklusive förekomsten av hemosiderin , cytokeratin - positiva epitelceller , vimentin - positiva stromaceller samt en väl utvecklad kärl . De flesta av skadorna hade bevis för välorganiserad stromal och körtelstrukturer

sade Dr Erin Greaves , ledande forskare från University of Edinburgh , och noterade andra likheter , inklusive förändringar i uttrycksmönsteröstrogenreceptor α och β , också liknande det som finns i patientens biopsier .

Genom att utföra experiment med möss med grönt fluorescerande protein märkta makrofager i ömsesidiga överföringar med vildtyp möss erhöll forskargruppen bevis för att makrofager som finns i skjulet endometrium överleva och skapa en pro- inflammatorisk mikromiljösom bidrar till bildandet av endometriotiska skador .

    Vi är entusiastiska över dessa resultat eftersom har inte studerats bidrag makrofager som finns i skjul endometrium till etiologi endometriotiska skador i tidigare musmodeller , och vi hoppas att denna modell kommer att informera framtida studier som undersöker den roll immunceller och menstruations vävnad på utvecklingen av endometrios, avancera förståelsen av mekanismerna bakom sjukdomen, och möjliggöra identifiering och studier av nya mål för terapi.

slutsatsen Dr Greaves .
Referens

"ÖVERSATT FRÅN ENGELSKA TILL SVENSKA VIA GOOGLE av mig. Lagt in en länk som tar dig direkt till översättning, då jag ibland lägger in om Endometrios på andra språk som kan vara informativa."


Greaves E , Cousins ​​FL , Murray A , Esnal - Zufiurre , Fassbender A , Horne AW , Saunders PTK . A Novel musmodell av endometrios Härmar Human Fenotyp och avslöjar Insikter i den Inflammatorisk bidrag Shed Endometrium . Am J Pathol 2014 [ Epub ahead of print ]