Detta är INTE I LINKÖPING som hon nu tillhör. Här skall hon be om andra alternativ om det finns några i medicinväg då hon är APC drabbad och det är verkligan inte en fördel. Det är då svarare att hitta behandlinng mot hennes Endometrios GRISAR SKA JU INTE HA ROLIGT