Googlar och Googlar men hittar inget om ngn manifestation för Endometrios i år.

Förra året hittade jag. I år hittade jag detta som hände 2015, året efter jag startade första Manifestationen utanför Riksdagen:


Dags att uppmärksamma endometrios
13 mars 2015 17:00

På fredagskvällen arrangerades en manifestation för att uppmärksamma endometrios – sjukdomen som ungefär 200 000 personer i Sverige bär på. Talade gjorde bland annat Veronica Palm (S), vice ordförande i Socialutskottet.

Under mars månad uppmärksammas endometrios – den inflammatoriska och kroniska sjukdomen som drabbar ungefär var tionde fertil kvinna. Trots att sjukdomen är mycket vanlig är den fortfarande relativt okänd för allmänheten. Okunskapen leder ofta till felbehandling och dåligt bemötande.

– Jag är väldigt glad att jag fått komma hit och prata med er om den orättvisa behandling som många med endometrios fått möta, i såväl vården som i samhället i stort, sade Veronica Palm under sitt tal på Mynttorget i Stockholm.  

Bakom manifestationen står nätverket Endometriosforum Sverige, som hoppas att endometrios ska erkännas som folksjukdom. Veronica Palm menar att mycket kan göras för att förbättra de drabbades situation:

– Från politiskt håll kommer vi lyfta på varenda sten för att underlätta att kunskaperna om endometrios kommer vården till del. Det skulle kunna vara mycket. Allt ifrån formella vårdkedjor, till fertilitetsbehandling och specialkompetens för gynekologer.

I höstens budget ville samarbetsregeringen satsa 100 miljoner till skolhälsovården. Förutom att minska ohälsan hos unga skulle en sådan satsning kunna ge bättre förutsättningar att upptäcka problem som exempelvis endometrios tidigt. Dessutom avsattes 400 miljoner för att förbättra förlossningsvården och stärka insatserna för kvinnors hälsa.

– I höstas fick regeringen inte sin vilja igenom. Men vi har inte gett upp om att den här viktiga feministiska politiken ska bli verklighet, sade Veronica Palm.