Att lära sig möta hästar är viktigt för Herkules då hästarna går på stigen ibland utanför vårt hus. Här sitter han 2m från hästarna. 

 

Nu går vi hemåt. Lyckans mig TROTS Endometriosdjungeln.