Jag har skrivit 2 böcker, en om Endometrios * förstås* och * När Chefen Blundar * . När *När Chefen blundar* var klar, tänkte jag att nu skall jag lägga ut den med en gång. Det är nu  2 år sedan. Det har varit mkt befriande att skriva dem. Jag kommer ändra lite i boken, bl.a om de fem olika sorters karaktärerna av s.k * arbetskamrater * och de 5 karaktärerna av Chefer. Chef 1) kompis Chefen. 2) Chefen som ser sin undersåte som ett hot 3) Chefen som ser sin undersåte som *mjölkkon* . 4) Chefen som ser alla sina undersåtars resurser och kompetens i första rummet för Verksamhetens bästa, (det är den bästa Chefen) 5) Mobbar-Chefen. När min mamma levde sade hon alltid att jag borde bli antingen politiker eller författare. Mamma bekräftade alltid saker jag skrev på ett mkt, mkt positivt sätt. * När Chefen blundar * är en mkt ärlig och provokativ bok. Hur saker och ting förhåller sig på våra arbetsplatser. Jag brukar alltid säga att * Chefen Gör Stället * och det har jag fått mkt medhåll i. Det är en mkt tydlig tolkning ur en arbetsmiljösynpunkt. Jag återkommer om det. Intressant va. Nu skall jag fundera på omslaget till båda böckerna. *När Chefen Blundar* har jag redan en bild-vision.