#7 Endometrios, den okända men mycket vanliga kvinnosjukdomen
Jag skriver om Endometrios. En sjukdom som drabbar kvinnor. Det sägs att 25 till 50% av dessa Endometrios drabbade kvinnor blir ofrivilligt barnlösa. Endometrios är individuell beroende på hur fort den spridit sig och beroende...