Forskare har flera teorier om barn och och endometrios, som när man hittar endometrios i foster. Man tror att man även kan födas med endometrios.

Tidigt i fosterutvecklingen är fostret varken pojke eller flicka. Varje foster har två par kanaler som antingen kan bli manliga könsorgan eller kvinnliga könsorgan. När fostret fortsätter utvecklas tillbakabildas ena paret, beroende om fostret är en pojke eller flicka.


Forskarnas teori är att något gör så att signalerna, som talar om vilken del av könsorganen som ska utvecklas var, blandas ihop. Detta leder till att livmoderslemhinna börjar växa på olika ställen i kroppen, där den egentligen inte hör hemma. När flickan sedan kommer in i pubertetens ”aktiveras” slemhinnan och endometrios bildas.