Vi kan bättre om Endometrios än Sveriges Gynläkare/läkare.

Sicket skämt !