… och när upptäcktes endometrios?

Låt oss börja med att åka tillbaka i tiden, till 1776 då en läkare vid namn Louis Brotherson var en av de första med att beskriva smärtorna hos sina patienter med endometrios.

”In it’s worst stage, this disease affects the well-being of the female patient totally and adversely, her hole spirit is broken, and yet she lives in fear of still more symptoms such as further pain, the loss of conciousness and convulsions.”

Han skriver alltså att i sjukdomens värsta stadie påverkar välmåendet hos patienten till den grad att hennes själ går sönder, samtidigt som hon ständigt oroar sig för att fler symptom ska ge upphov till värre smärtor längre fram i tiden.

John_A._Sampson

Gynekolog John A. Sampson. Hans teori om endometrios lever vidare än idag. (1873-1946)

Redan då ansåg man alltså att sjukdomen hade en stor påverkan på kvinnornas livskvalitet. Men nonchalansen kring kvinnors underliv och fertilitet var fortfarande så omfattande, vilket ledde till att ingen visste exakt hur pass allvarlig sjukdomen faktiskt var.

Inte förrän 1921 fick sjukdomen sitt namn av den amerikanske gynekologen John A. Sampson som började specialisera sig på endometrios. Det var även han som beskrev implantationsteorin. Den teori som är den mest allmänt accepterade förklaringen till uppkomsten av endometrios i Sverige idagIMPLANTATIONSTEORIN

Livmoderslemhinnan kommer in i bukhålan tillsammans med menstruationsblod och samlar sig i kroppens lägsta del, fossa Douglasi. Endometriefragmenten implanteras här och endometrioshärdarns predilktionsställe är i vävnaden mellan livmodern och grovtarmen.