Från latinets provocare, påkalla, innebär att medelst stimuli medvetet eller omedvetet utlösa ett visst beteende eller en viss reaktion hos någon eller något. Beteendet eller reaktionen avses eller anses ofta förevisa vissa egenskaper hos den eller det provocerade, som annars hade förblivit dolda eller förnekade, och vars förevisande är direkt eller indirekt fördelaktigt för provokatören = Mitt syfte är att få något gott ur min kritik, dvs, positiv respons i längden, att dem som bär ansvaret skall VAKNA. Den som ska ta åt sig av min orädda kritik, är de som styr vårat land. Jag vet att vissa läkare som verkligen är intresserade av oss, kämpar för oss, men även gör misstag i sina Endometrios-diagnoser på oss. Tänker man pengar? tänker man färg och nationalitet? eller kanske pga att man som anhörig, eller patient, inte får "komma här och komma" genom att bli som JAG blivit "ställa krav" och med det, allt vad kraven innebär. Sedan är det så att "min attityd i dagsläget" är en reflektion av den respons vi fått genom alla dessa år....
Det är av många års frustration av att vår dotter inte fått hjälp (jag vet att hon inte är ensam om det) Om ni inte tycker om mig pga att jag är er "pain in the ass" så bryr jag mig inte, för vem brydde sig om vår dotter? Om det är hämnd jag är ute efter? nej! inte det heller utan jag kommer  kämpa för dem som inte orkar, kämpa för dem som verkligen gett upp, som vår dotter gjorde när hon fick dörrar i ansiktet om och om igen. Jag klagar inte på vården i sig för övrigt, jag klagar på den dåliga ENDOMETRIOSVÅRDEN I SVERIGE. Ni som har ansvar för Eneomterios-Vården, vet säkert om att det skulle kosta miljarder att börja ta tag i det på allvar, det vet ni, jag behöver inte vara Anders Borg för att räkna ut det på 200 000 drabbade Endometrioskvinnor/Flickor i Sverige....
Det är en daglig KAMP för de drabbade.