Vi hade inte tid att söka "förhandsbesked" då Evelina var för sjuk. Vi sökte däremot "ersättning i efterhand". Så ni vet! så är det ingen garanti att få ersättning efteråt. Söker du innan  du åker så tar det ca: 3 månader att få svar. Får du då ersättning i förhand är det en stor fördel med den ersättningen för dig/er.. Vi sökte alltså i efterhand och blev beviljade en viss del av ersättningen vi lagt ut. Vi är jättetacksamma för det. Det trodde vi inte. Har ni frågor hör av er till mig. 

http://www.forsakringskassan.se/privatpers/utomlands/om_du_planerar_vard_utomlands

"Ersättning vid planerad sjukvård"

Vad är planerad vård utomlands?

Planerad vård är när du reser utomlands till ett annat EU/EES-land, Schweiz eller Turkiet för att få vård. Det kan till exempel vara om du genomgår en behandling eller operation i ett annat land. I vissa fall kan du få ersättning från Försäkringskassan för vården.

Kan jag få ersättning för planerad vård utomlands?

Du kan få ersättning för planerad vård om

  • vården du planerar att få skulle ha bekostats av det offentliga, om du hade fått vården i Sverige.
  • du är försäkrad för vårdförmåner i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här eller om Sverige är behörig medlemsstat för dig. Det finns några undantag från regeln.
  • vården ska ges av behörig hälso- och sjukvårdspersonal.

 

Du kan få ett besked innan du åker eller ersättning i efterhand

Du kan söka ersättning på 3 olika sätt beroende på vilken situation du är i. Läs mer på det som stämmer bäst för dig.

Intyg som du tar med dig - Förhandstillstånd

Om väntetiden är för lång i Sverige kan du ansöka om ett intyg som gör att du bara betalar patientavgiften i vårdlandet - det kallas förhandstillstånd.

Läs mer

Besked innan du åker - Förhandsbesked

Du kan få ett besked innan du åker - det kallas förhandsbesked. Du kan inte få förhandsbesked om du åker till Turkiet eller Schweiz.

Läs mer

Jag har redan eller ska betala vården men vill ha ersättning i efterhand

Om du inte kan vänta på förhandstillstånd eller förhandsbesked eller redan har fått vården kan du få ersättning i efterhand - det kallas ersättning i efterhand. Du kan inte få ersättning i efterhand om du åker till Turkiet eller Schweiz.

Läs mer