Jag har lovat er information om hur du kan söka ekonomisk ersättning via FK Internationellt- EU/EES-land. Du kan söka något som heter Förhandsbesked & Efterhandsbesked.

Förhandsbesked: Då "Planerar" du vård utomlands ifall vården är knapphändig för just DIN sjukdom i Sverige, eller vården inte alls finns här i Sverige. Inom 3 månader skall du få besked om du får ekonomisk hjälp. Den Ekonomiska hjälpen innefattar, bl.a din egen resa och en medresenärs resa samt Hotell, vård. Vi sökte Förhandsbesked första gången för Op i Aten men efter Uppsala, då vi trodde vi var där hos Mats Olofsson för att planera bukoperation för man inte klarade av den här i Norrköping, men det var intet tal om Op i Uppsala, läs  min krönika, så det vart AKUT ned till Aten, det blev alltså att söka Efterhandsbesked i stället när vi kom hem.

Planerad vård, Läs: https://www.forsakringskassan.se/sjukvard/internationell_vard/gransoverskridande_vard_inom_eu/planerad_vard

Efterhandsbesked: Benämns idag " Nödvändig Vård Utomlands" länk: https://www.forsakringskassan.se/sjukvard/internationell_vard/gransoverskridande_vard_inom_eu/nodvandig_vard

Nödvändig vård utomlands

En person som är försäkrad för vårdförmåner i Sverige har rätt att få nödvändig vård i ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Den enskilde kan

  • ha europeiskt sjukförsäkringskort som den visar upp för vårdgivaren- då betalar kund en vanlig patientavgift, övriga kostnader regleras mellan berörda institutioner.
  • ha ett provisoriskt intyg om innehav av europeiskt sjukförsäkringskort - då betalar kund en vanlig patientavgift, övriga kostnader regleras mellan berörda institutioner.
  • visa upp ID-handlingar och styrka att han/hon är bosatt i Sverige om han/hon söker vård i ett annat Nordiskt land- då betalar kund en vanlig patientavgift, övriga kostnader regleras mellan berörda institutioner.
  • betala hela vårdkostnaden och ansöker om ersättning i efterhand hos Försäkringskassan.

För För våran del gällde just "efterhandsbesked" = " Nödvändig Vård Utomlands" båda gångerna, då det vart Akut. Vi sökte ersättning för vården Evelina fick för sin Endometrios-Op, hos en Endometriosspecialist i Aten, EFTER att vi kommit hem. Jag har skrivit om den processen på mitt förra inlägg.

Försäkringskassans uppdrag som är en av Sveriges två nationella kontaktpunkter inom EES.Gränsöverskridande nödvändig och planerad vård i Sverige såväl som i annat EU/EES-land eller Schweiz. Sveriges ansvar då vården ges utomlands i ett annat EU/EES-land eller Schweiz.

Gränsöverskridande vård inom EU

Med gränsöverskridande vård avses sådan hälso- och sjukvård som tillhandahålls eller förordnas i en annan medlemsstat än försäkringsmedlemsstaten. En EU/EES-medborgare kan ha rätt till både nödvändig och planerad vård i ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Vid behov av vård tar den enskilde kontakten med vården.

I Sverige är kostnadsansvaret för utomlandsvård fördelat mellan Försäkringskassan och landsting- och kommuner. Inför beslut om ersättning samråder Försäkringskassan med kundens hemlandsting. Eventuella kostnader regleras mellan Försäkringskassan och hemlandstinget. När EU/EES-medborgare får vård i Sverige och använder ett intyg för vårdförmåner reglerar Försäkringskassan kostnaderna med behörig institution i det land där kund är försäkrad för vårdförmåner. Försäkringskassan utfärdar Europeiskt sjukförsäkringskort samt andra intyg som berör gränsöverskridande vård.

Maila mig om du behöver få kontakt med Endometrios speciallisten I Aten.