Studie på endometrios kan ge nya rön även om IBS

Majoriteten av endometriospatienter har även problem med smärtor i mag- och tarmsystemet – ett tillstånd som liknar IBS. Bodil Ohlsson, professor och överläkare vid Skånes Universitetssjukhus, ska i en ny studie utreda orsakerna till endometrios-patienternas tarmsmärtor.

 

Var tionde svensk kvinna har endometrios – en gynekologisk sjukdom som ger svåra buksmärtor och problem med att bli gravid. En majoritet av kvinnorna med endometrios har också besvär som liknar IBS – mag- och tarmbesvär som ger upphov till bland annat smärtor och diarré eller förstoppning.

– Endometrios ger mag- och tarmbesvär i sig självt. Vi vet ännu inte vad det beror på, men hoppas hitta orsakerna så att vi kan skilja ut det från IBS. Endometriosen ger ju upphov till en inflammation och eventuellt är det den som griper över även i tarmen, säger Bodil Ohlsson.

Nya metoder

I ett samarbete med Uppsala universitet pågår nu en studie där runt 100 skånska kvinnor med endometrios är med. Än så länge finns inga resultat att redovisa, men det finns en rad olika teorier som ska utredas. Målet är att utreda vad endometriospatienternas mag- och tarmsmärtor beror på så att man kan skilja ut dem från den stora IBS-gruppen.

Även IBS ingår i Bodil Ohlssons forskning och där tittar hon på nya metoder att undersöka patienterna – till exempel antikroppar, genetiska markörer och bättre undersökningar av tarmens rörlighet.

– Det är viktigt att hitta de äkta IBS-patienterna, nu är det många som samlas under det stora namnet IBS. Vid forskningsstudier upptäcker man att det är väldigt heterogent och att det kan finnas många olika sjukdomar under namnet, säger Bodil Ohlsson.

Målinriktad behandling

Upptäckterna av flera olika sjukdomar som ursprungligen diagnosticerats som IBS, kan leda till mer målinriktad behandling i fortsättningen. Ett par sjukdomar som kunnat urskiljas från den stora gruppen av IBS-patienter är de som har glutenintolerans och mikroskopisk kolit.

En tidigare studie av Bodil Ohlsson har kunnat visa att hormonbehandling mot endometrios kan ge upphov till tarmbesvär. En liten andel av endometriospatienterna får GnRH – gonadotropinfrisättande hormon – mot sjukdomen. Men alltför många och för långa behandlingar med höga doser av hormonet kan svåra problem med smärta, förstoppning, diarré och kräkningar. Det beror på att både äggstockarna och mag-tarmkanalen har receptorer som fångar upp hormonerna. Motoriken i tarmarna störs vilket leder till att de inte rör på sig som de ska.

Bodil Ohlssons forskningsupptäckter kring GnRH har hittills inte fått något stort genomslag i sjukvården – även om hon tror att det finns en större försiktighet kring doseringen i hormonbehandlingen numera.

Omkring 200 000 svenskar lider av endometrios, men vården har än så länge varit väldigt dålig på att upptäcka sjukdomen. Det tar i snitt 7-9 år innan patienterna får en riktig diagnos. Att endometrios uppmärksammats mycket under det senaste året tror Bodil Ohlsson beror på regeringen har lyft frågan om sjukdomen genom att ge sex miljoner kronor till Socialstyrelsen för att ta fram nationella riktlinjer.

– Tidigare har det ju varit en lågstatussjukdom. Men det är nog också ett led i det allmänna att kvinnor och kvinnors sjukdomar kommit högre upp på agendan och att vi fått mer att säga till om generellt, säger Bodil Ohlsson.

*Ungefär en av tio kvinnor har endometrios. Endometrios är en gynekologisk sjukdom som innebär att livmoderslemhinnan hamnar på andra ställen än insidan av livmodern. Endometrios består av runda förändringar, härdar eller knottror – dessa växer, fylls med blod och börjar blöda i samband med mensen. När blodet inte har någonstans att ta vägen får man ont. Kroppens immunförsvar skickar iväg ämnen som försöker bryta ned härdar och knottror, och dessa ämnen orsakar en inflammation som gör nerverna mer känsliga.Den drabbade får ofta endometrios på äggstockarna eller bukhinnan, och sjukdomen leder ofta till svåra magsmärtor och problem med att bli gravid.
  • IBS betyder irritable bowel syndrome och innebär att man har olika besvär i mag-tarmkanalen. Symptomen kan vara magont, förstoppning, diarré och gasbesvär. Man kan också få symptom från nervsystemet, till exempel hjärtklappning, svettningar, huvudvärk och trötthet. Sjukdomen är vanligast hos kvinnor och börjar i regel i 30-40-årsåldern.