Han svarade i alla fall, det betydde mkt för oss       men jag hade redan gjort allt det där och visste redan allt det där...........


GHÄ2013-840
Mailsvar tillHej Mari,

Tack för ditt mail om din dotter och hennes sjukdomshistoria!

Jag förstår till fullo er oro för er dotters hälsa! Eftersom jag inte är läkare kan jag dock inte kommentera hennes symptom eller förklara läkarnas bedömningar.
Mitt första förslag är att hon byter vårdcentral. En ny läkare kan se på patienten med nya ögon.
Om man tvivlar på läkarens bedömning efter grundlig provtagning, röntgen och andra analyser kan man vända sig till en annan läkare för en så kallad second opinion.
Som patient kan man också vända sig till patientnämnden som är en opartisk instans som ska finnas inom varje landsting och som ska stödja och hjälpa patienter inom hälso- och sjukvården.


Kristdemokraterna
Med vänliga hälsningar


Göran Hägglund
Partiordförande och socialminister