Till vissa i vården som undrat hur min Endometrios såg ut och till den vårdpersonal som IFRÅGASATTE MIN Endometriosdiagnos 2ggr när vi var på ett av Evelinas Gynbesök, ja ni läste rätt EVELINAS GYNBESÖK inte mitt. Till er vill jag säga: Jag har aldrig berättat för Evelina ingående och detaljerat om min Endo. Jag har i respekt till hennes INDIVIDUELLA Endo aldrig velat det. Det enda hon fått veta är att jag har Endometrios när hon började få svåra menstruationssmärtor, då inte värktabletter hjälpte längre. Jag har bestämt att lägga ut min Journal betr, min Endometrios- diagnos och mina 3 Endometrios-bukuperationer. Så här är era svar, svart på vitt. Första Op:  

  

Bl.a står det längst ned på föreg. jornal HÖNSÄGGSTOR