EndoWest Arrington  It's not all blue, black and red.


Endo West Arrington. Foton på att Endo inte behöver vara RÖTT SVART eller BLÅTT

Not all endo has a typical appearance. One of the greatest challenges and highest causes of incomplete excision is recognizing typical and atypical areas that are involved. Once the disease is recognized, a surgeon must then be able to remove it.

Inte alla endo har ett typiskt utseende. En av de största utmaningarna och högsta orsakerna till ofullständiga excision erkännande typiska och atypiska områden som är inblandad. När sjukdomen igenkännlig måste en kirurg kunna ta bort det.