Det förflutna och nuet
 
Den 12: e världskongressen om Endometrios med 1238 delegater från 68 länder kommer att en ihågkommen som en dynamisk och inspirerande möte med så många unga deltagare ivriga att dela sin forskning och lära av varandra .
Detta var också den kongressen som stadigt flyttat från att fokusera på " skadan " ensam, men som behandlas endometrios från Höjdpunkter från Tolfte Världs Kongressen om endometrios 29 Maj 2014
symptomen av sjukdomen genererar och hur dessa påverkar kvinnan . Patienten var väldigt mycket i fokus på WCE2014 !
Genom Rodolphe Maheux Travel Fund WES kunde stödja sju unga utredare med att komma till Sao Paulo för att presentera sitt arbete på detta global publik .
 
WCE2014 inleddes med en rörande och känslo lovtal av Michel Canis till minnet av Maurice Bruhat - en visionär i gynekologisk laparoskopi . Professor Bruhat organiserade den 1: a världskongressen om Endometrios i Clermont - Ferrand 1986 , och man skulle kunna säga att rötterna till vårt samhälle började vid det allra första mötet nästan 30 år sedan .
BMJ Redaktör , Fiona Godlee , talade vid invigningen av WCE2014
WES hedrades också att ha deltagande Fiona Godlee , redaktör för BMJ , som förklarade begreppen överdiagnostikoch överbehandling , presenterade fakta i olika ämnesområdena medicin som visar att göra mer betyder inte nödvändigtvis att göra bättre, och demonstrerade hur suboptimal hantering av sjukvården - inte är baserad på robust bevis på nytta och kostnad / effektivitet - kan skada människor , blåsa sjukdomsspridning, och subtrahera resurser från de som verkligen är allvarligt sjuk .
Hennes idéer är en verklig nyhet inom gynekologi i allmänhet och av endometrios i synnerhet.
Paolo Vercellini , nu förbi ordförande i WES , betonade vikten av grundtonen föreläsning av Deborah Bush , VD för Endometrios Nya Zeeland :
" Deborah presentation på Patientens roll i medicinska beslutsfattandet är den bästa demonstrationen jag någonsin har sett om vikten av tillförseln av patienter för vår forskning och kliniska planer . Patienterna vet bättre än läkarna som är de forskningsresultat som verkligen betyder något , och vilka är de kliniska resultaten som är viktigast för dem.
Patienternas önskemål ska styra vår verksamhet och den delade beslutsfattande efter detaljerad och tydlig information måste vara den enda acceptabla paradigmet också på endometrios området " , sade Vercellini .
 
FRAMTIDEN
En blick in i framtiden , nuvarande WES VD , Linda Giudice , kunde inte dölja sin entusiasm för keynote föreläsning av Stacey Missmer , som presenterade den första globalt samarbete inom området för endometrios att harmonisera standardrutiner i samlingen av biospecimens och kliniska data ( WERF EPHect ) :
Stacey Missmer presenter WERF EPHect att delegater WCE2014
" Detta arbete , som genomförs av 54 medarbetare från 16 länder , är inget mindre än enastående . Genom att utveckla - och i slutändan använder - standardverktyg i uppsamlings biospecimens och kliniska data vi kommer , för första gången , att kunna samarbeta över center , pool data och arbeta i en samlad insats för att få detaljerade kliniska data från kvinnor med endometrios och kontroller .
Detta kommer att möjliggöra samarbete fenotypning ( och under fenotypning ) upptäckt och validering analyser för allra första gången .
Genom WERF EPHect står vi en verklig chans att upptäcka de olika "under phenomes " i endometrios , som gör det möjligt att utveckla målinriktade behandlingar för olika typer av sjukdomar i endometrios .
Jag uppmuntrar varje centrum som menar allvar med forskning inom endometrios att anpassa dessa protokoll " , sade Giudice
WCE2014 ordförande Mauricio Abrao , vid avslutningen av den 12: e världskongressen om endometrios
I sina avslutande kommentarer , betonade WCE2014 president Mauricio Abrao hur , över fyra intensiva dagar med 211 presentationer och 273 affischer , var vår kunskap förbättrades immunologi , genetik , oxidativ stress , och stamceller som kan styra framtida utveckling av nya behandlingar .
För första gången på en världskongress , speciellt inriktad vi också på adenomyos och dess relevans för förståelsen av endometrios .
Särskilt höjdpunkt var keynote föreläsning av Ivo Brosens på " Maternal graviditetshormoner och endometrios " , där professor Brosens kallas för att komma till roten av endometrios .
Under avslutningsceremonin , Mauricio Abrao och Linda Giudice båda hyllade dem som var nominerad till ( och de som vann ) priserna för bästa video , kliniska och vetenskapliga presentationer . Fortsätt med det goda arbetet - du är framtiden för endometrios !
Sammanfattningsvis kan vi lärt oss mycket sedan det första mötet i Clermont - Ferrand 28 år sedan , men låt oss lyssna , och aldrig glömma , visioner Professorer Bruhat och Brosens : att fortsätta att avancera vårt område utan att förlora rötterna av endometrios.
Det finns arbete kvar att göra !

 
Nästa Världskongress Vancouver 17-20 Maj 2017
 
Källa: http://endometriosis.ca/
 
Av mig, Googleöversatt.