"Endometrios i världen"

Denna länk är mkt bra. Den är informativ.Världs Endometrios Society ( WES )

Grundades 1998 för att främja utbyte av klinisk erfarenhet

vetenskapliga tänkandet och utredning bland dem som är intresserade att föra fram kunskap om endometrios, för att förbättra behandlingar ( och därmed livskvalitet ) för kvinnor med sjukdomen. .