20100519

Agneta Bergqvist på Karolinska institutet i Stockholm.

Endometrios kan orsaka äggstockscancer

Risken tycks minska om sjuk vävnad opereras bort

Kvinnor med långvarig endometrios löper ökad risk att få cancer på äggstockarna.

– Det här gör det extra viktigt att hitta de som lider av endometrios, menar Agneta Bergqvist på Karolinska institutet i Stockholm.

Trots att var tionde kvinna troligen lider av endometrios är det få som får diagnosen. Många lider i det tysta eller skyller på kraftig mensvärk. I själva verket beror värken på en kronisk inflammation som fått livmoderslemhinnan att börja växa utanför livmodern. Där bildar den härdar som kan bre ut sig över äggstockar, bukhinna, tarmar och andra organ.

Får sena diagnoser

Ofta börjar besvären redan i tonåren och i de fall sjukdomen upptäcks har det i genomsnitt gått 7-9 år.

– Det betyder att ganska många går med sjukdomen väldigt länge, säger Agneta Bergqvist och påpekar att det är en klar riskfaktor för att senare i livet utveckla cancer.

I en ny avhandling har man gått igenom data från drygt 64 000 kvinnor som vårdats på sjukhus för svår endometrios. Där framgår tydligt att de som haft sjukdomen på äggstockarna i mer än 10 år löper fyra gånger högre risk att drabbas av äggstockscancer.

– Frågan är vilka de här kvinnorna är? Alla får ju inte cancer, hur länge de än haft endometrios, säger hon men avslöjar att man gjort ett intressant fynd i den senaste undersökningen som man hoppas kunna publicera inom kort. ( den undersökningen skall jag leta efter/Mari)

Utvidgar studien

Det var när man tittade på om själva behandlingen av sjukdomen kunde ha någon betydelse.

– Vi såg att de som tagit bort all synlig endometrios på kirurgisk väg löpte mindre risk för cancer än de som bara tagit bort lite grann.

Att rekommendera omfattande operationer där man tar bort äggstockarna vid svår endometrios vill Agneta Bergqvist dock inte göra. Det är alldeles för tidigt, menar hon. Innan det går att dra några säkra slutsatser måste resultaten bekräftas av ytterligare studier. Därför planerar Karolinska institutet nu utvidga den undersökning som gjorts och ta med data från kvinnor i hela Skandinavien.

Källa: Aftonbladet Agneta Bergqvist på Karolinska institutet i Stockholm.